Δράσεις

Στόχος: να μάθουμε ποια ήταν η κοινότητα στο παρελθόν και στο παρόν καθώς και την πορεία της μέχρι σήμερα
 
Πώς: αναζητούμε πηγές στο διαδίκτυο, μελετάμε δημοσιεύσεις & αφιερώματα, συζητάμε με τον κόσμο, παίρνουμε συνεντεύξεις, καλούμε ομάδες ανθρώπων σε τραπέζια διαλόγου
Στόχος: να ενισχύσουμε τις απαραίτητες δεξιότητες που θα βοηθήσουν στο έργο μας.
 
Πώς: μέσα από την ίδια την υλοποίηση του προγράμματος (βιωματική μάθηση) αλλά και μέσα από πιο δομημένες διαδικασίες όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, παιχνίδια και άλλες μεθόδους της μη-τυπικής μάθησης.
Στόχος: να προσδιορίσουμε το κοινό μας μέλλον, να βάλουμε άξονες προτεραιότητας και να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο δράσης για το μέλλον
 
Πώς: μέσα από διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού, τραπέζια διαλόγου, δημόσια διαβούλευση
Στόχος: αναδεικνύουμε πέρα από το ίδιο το πρόγραμμα, το χωριό, την περιοχή, τους ανθρώπους, τις δραστηριότητές τους, την καθημερινότητά τους καθώς και τις σκέψεις και δράσεις τους για το μέλλον του Μαγγανιακού
 
Πώς: δημιουργώντας μέσα και κανάλια επικοινωνίας (ιστοσελίδα, Facebook κ.α.) καθώς και υλοποιώντας δράσεις δημοσιότητας (δια ζώσης & διαδικτυακές δράσεις, φεστιβάλ)
Στόχος: να δημιουργηθούν ευκαιρίες για δικτύωση, συνέργειες με παρόμοιες δράσεις, συλλόγους και εγχειρήματα
 
Πώς: μέσα από παρουσιάσεις, συναντήσεις, συζητήσεις και ομαδικά βιωματικά εργαστήρια
Στόχος: να οριστεί στρατηγική και να δημιουργηθεί σχέδιο δράσης για διεκδίκηση από δημόσιους και άλλους φορείς
 
Πώς: μέσα από συναντήσεις με τους αντίστοιχους φορείς για ενημέρωση, διάλογο και διερεύνηση συνεργειών
Στόχος: να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει ένας χώρος όπου η κοινότητα θα μπορεί να βρίσκεται, να συνομιλεί και να υλοποιεί δράσεις και εκδηλώσεις
 
Πώς: μέσα από συμμετοχικό σχεδιασμό, διάλογο και συλλογική δράση θα ανακαινιστεί και θα μετατραπεί το κτήριο του παλιού συνεταιρισμού σε πολυχώρο του τοπικού συλλόγου
Στόχος: να ενισχύσουμε μέλη της κοινότητας να συνεχίσουν την προσπάθεια και μετά το πέρας του προγράμματος
 
Πώς: μέσα από εκπαίδευση και coaching στη διαχείριση έργων